สนุกกับการประดิษฐ์หุ่นยนต์ Tamiya

แนะนำหนังสือ

สนุกกับการประดิษฐ์หุ่นยนต์ 1
(Funway Into Robot)

หนังสือ สนุกกับการประดิษฐ์หุ่นยนต์ 1 (Funway Into Robot)

หนังสือ สนุกกับการประดิษฐ์หุ่นยนต์ 1 (Funway Into Robot)

เป็นหนังสือที่รวบรวมเอาวิธีการประกอบหุ่นยนต์ต่างๆ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เคยจัดให้มีการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมพื้นฐานการเรียนรู้หลักการประดิษฐสร้างสรรค์หุ่นยนต์ ตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์วิ่งเร็วสองขา, หุ่นยนต์ม้าเร็วสี่ขา, หุ่นยนต์ไต่ราว, หุ่นยนต์ไต่บันได ฯลฯ เป็นต้น

โดยหนังสือเล่มนี้ได้บอกถึงขั้นตอนการประกอบอย่างละเอียด ตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์หลักสำคัญๆ เช่น มอเตอร์เกียร์บ๊อก 3 สปีด, ชุดแผ่นเพลต ฯลฯ โดยอุปกรณ์หลักๆ ทั้งหมดจะเป็น อุปกรณ์ Tamiya Robot Education ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่
สะดวกที่สุดในการสร้างหุ่นยนต์

นอกจากนั้นยังมีความรู้อื่นๆ เช่น กลไกคาน การส่งกำลัง ระบบเฟืองทดเบื้องต้น ฯลฯ รวมถึงกติการการแข่งขันหุ่นยนต์ ที่สพฐได้เคยจัดการแข่งขัน

 

ผู้เขียนหนังสือ โกวิท  โซวสุวรรณ
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ISBN 978-616-08-0249-4
ราคา 65 บาท
Link http://www.se-ed.com/eshop/Products/Detail.aspx?No=9786160802494

อุปกรณ์หลักที่ใช้ประกอบหุ่นยนต์

70093 3-Speed Crank Axle Gearbox

70093 3-Speed Crank Axle Gearbox

70101 Truck Tire Set - (2prs)

70101 Truck Tire Set - (2prs)

70140 Pulley (S) Set

70140 Pulley (S) Set

70141 Pulley (L) Set

70141 Pulley (L) Set

70142 Ladder-Chain & Sprocket Set

70142 Ladder-Chain & Sprocket Set

70143 Universal Arm

70143 Universal Arm

70155 3mm Push Rivet Set

70155 3mm Push Rivet Set

70156 Long Universal Arm Set

70156 Long Universal Arm Set

70157 Universal Plate Set - 2pcs

70157 Universal Plate Set - 2pcs

 

และอื่นๆ เพิ่มเติม Click!!

About siam tamiya

SIAM TAMIYA CO,LTD
This entry was posted in Robot Education. Bookmark the permalink.

Comments are closed.