สนุกกับการประดิษฐ์หุ่นยนต์ Tamiya

หนังสือ สนุกกับการประดิษฐ์หุ่นยนต์ 1 (Funway Into Robot)

หนังสือ สนุกกับการประดิษฐ์หุ่นยนต์ 1 (Funway Into Robot)

หนังสือ สนุกกับการประดิษฐ์หุ่นยนต์ 1 (Funway Into Robot)

หนังสือ สนุกกับการประดิษฐ์หุ่นยนต์ 1
(Funway Into Robot)
ผู้เขียน โกวิท โซวสุวรรณ
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ISBN 978-616-08-0249-4
Link http://www.se-ed.com/eshop/Products/Detail.aspx?No=9786160802494

Bookmark the permalink.

Comments are closed.

  • Information